Vejledninger fra Fritid og Folkeoplysning til godkendte folkeoplysende foreninger i Odense Kommune

Her finder du alt relevant materiale såsom gebyrer/satser, retningslinjer for benyttelse af lokaler og regler for tilskud. Du kan også få inspiration til en rygepolitik i din forening samt udstede Frivilligbevis til jeres frivillige og meget andet. 

Regler for lån af lokaler og udendørsanlæg
draft
Driftsjournaler - Sådan er reglerne.pdf (pdf)
download
draft
Fordelingsregler for Odense Idrætsparks faciliteter.pdf (pdf)
download
draft
Fritidsudvalg på skolerne.pdf (pdf)
download
draft
Regler for benyttelse af gymnastiksalen, haller og klasse- og faglokaler.pdf (pdf)
download
draft
Regler for brug af udendørsarealer.pdf (pdf)
download
draft
Retningslinier kunstgræsbanen.pdf (pdf)
download
draft
Retningslinjer for fordeling af lokaler godkendt 15 april 2021.pdf (pdf)
download

file_copy
Download alle
download
draft
Frivilligbevis DK.docx (docx)
download
draft
Frivilligbevis DK-ENG.docx (docx)
download
draft
Frivilligbevis ENG.docx (docx)
download
draft
Frivillighedsbevis - sådan benyttes det og definition på en frivillig.pdf (pdf)
download

file_copy
Download alle
download
draft
Guide til at udarbejde en tobaks- og nikotinpolitik i foreningen.pdf (pdf)
download
draft
Retningslinjer for rygning på boldbanearealer.pdf (pdf)
download
draft
Udkast til tobakspolitik (2).pdf (pdf)
download

file_copy
Download alle
download
draft
Afregning af lokaletilskud 2023 regler m.m..pdf (m..pdf)
download
draft
Aktivitetstimeplan 2023 til afregning.docx (docx)
download
draft
Aktivitetstimeplan 2024.docx (docx)
download
draft
Oversigt tilskudsberettigede lokaleudgifter.pdf (pdf)
download
draft
Regler for ansøgning af medlemstilskud 2024.pdf (pdf)
download
draft
Tjekskema til foreninger der modtager mere end 400.000 kr. i offentlig støtte.pdf (000 kr. i )
download
draft
Tjekskema til foreninger der modtager mindre end 400.000 kr. i offentlig støtte.pdf (000 kr. i )
download
draft
Tro og love erklæring medlemstilskud til handicappede.docx (docx)
download
draft
Vejledning til afregning af lokaletilskud 2023.pdf (pdf)
download
draft
Vejledning til ansøgning om medlemstilskud 2024.pdf (pdf)
download
draft
Vejledning til upload af dokumenter.pdf (pdf)
download

file_copy
Download alle
download
draft
Afregningsskema 2 til 1 pulje 2023.xlsx (xlsx)
download
draft
Evalueringsskema Udviklingspuljen (2).pdf (pdf)
download
draft
Samarbejdsaftale aktivitetspuljen (1).docx (docx)
download
draft
Samarbejdsaftale Idraetspuljen (1).docx (docx)
download

file_copy
Download alle
download
draft
Annoncering og åbenhed.pdf (pdf)
download
draft
Hvad er og hvad indeholder en undervisningslektion.pdf (pdf)
download
draft
Hvad er tilskudsberettigede lokaleudgifter.pdf (pdf)
download
draft
Registrering af antal deltagere, deltager og betaling.pdf (pdf)
download
draft
Regler for debatskabende aktiviteter.pdf (pdf)
download
draft
Regler for emneafgrænsning.pdf (pdf)
download
draft
Regler for fleksible tilrettelæggelsesformer.pdf (pdf)
download
draft
Regler for handicapundervisning.pdf (pdf)
download
draft
Regler for lønadministration.pdf (pdf)
download
draft
Regler for mellemkommunal refusion.pdf (pdf)
download
draft
Regler for tilskud til undervisning.pdf (pdf)
download
draft
Regler om ekskusioner.pdf (pdf)
download
draft
Tilskud til nedsat deltagerbetaling.pdf (pdf)
download

file_copy
Download alle
download
draft
Vejledning til godkendelse af en ny forening.pdf (pdf)
download

file_copy
Download alle
download
Oprettelse
draft
Vejledning Aktiv Odense - foreningerne og aftenskoler.pdf (pdf)
download

file_copy
Download alle
download
draft
Årshjul foreninger Odense.xlsx (xlsx)
download

file_copy
Download alle
download
draft
Billede af opstregning i BBB - Brændekilde Bellinge.pdf (pdf)
download

file_copy
Download alle
download
Del på sociale medier...